Aktualności

 

Bydgoszcz, 28.12.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018

Passio sp. z o.o. aplikuje o środki na dofinansowanie Projektu pn. “Inteligentny wielodawkowy aplikator do iniekcji podskórnych” w ramach konkursu nr 4 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w związku z tym poszukuje kandydata na stanowisko KONSULTANT MERYTORYCZNY (NAUKOWY).

Więcej informacji

 

Bydgoszcz, 11.01.2019 r.

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2018

Więcej informacji

——————————————————————————————————————————–
Bydgoszcz, 28.12.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2018

Passio sp. z o.o. aplikuje o środki na dofinansowanie Projektu pn. “Inteligentny wielodawkowy aplikator do iniekcji podskórnych” w ramach konkursu nr 4 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w związku z tym poszukuje kandydata na stanowisko KONSULTANT MEDYCZNY.

Więcej informacji

 

Bydgoszcz, 11.01.2019 r.

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2018

Więcej informacji

——————————————————————————————————————————–

Bydgoszcz, 28.12.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2/2018/POIR

Passio sp. z o.o. aplikuje o środki na dofinansowanie Projektu pn. “Opracowanie innowacyjnego urządzenia (multi)diagnostycznego” w ramach konkursu nr 4 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w związku z tym poszukuje kandydata na stanowisko KONSULTANT MEDYCZNY DS. KARDIOLOGII.

Więcej informacji

 

Bydgoszcz, 11.01.2019 r.

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2/2018/POIR

Więcej informacji

——————————————————————————————————————————–
Bydgoszcz, 28.12.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2/2018/POIR

Passio sp. z o.o. aplikuje o środki na dofinansowanie Projektu pn. “Opracowanie innowacyjnego urządzenia (multi)diagnostycznego” w ramach konkursu nr 4 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w związku z tym poszukuje kandydata na stanowisko KONSULTANT MEDYCZNY DS. DIABETOLOGII.

Więcej informacji

 

Bydgoszcz, 11.01.2019 r.

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/2/2018/POIR

Więcej informacji

——————————————————————————————————————————–
Bydgoszcz, 28.12.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2/2018/POIR

Passio sp. z o.o. aplikuje o środki na dofinansowanie Projektu pn. “Opracowanie innowacyjnego urządzenia (multi)diagnostycznego” w ramach konkursu nr 4 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w związku z tym poszukuje kandydata na stanowisko KONSULTANT MERYTORYCZNY.

Więcej informacji

 

Bydgoszcz, 11.01.2019 r.

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6/2/2018/POIR

Więcej informacji

——————————————————————————————————————————–
Bydgoszcz, 28.12.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/3/2018

Passio sp. z o.o. aplikuje o środki na dofinansowanie Projektu pn. “Innowacyjny system aplikacji kropli do oczu” w ramach konkursu nr 4 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w związku z tym poszukuje kandydata na stanowisko KONSULTANT MEDYCZNY DS. OKULISTYKI.

Więcej informacji

 

Bydgoszcz, 11.01.2019 r.

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6/3/2018

Więcej informacji

——————————————————————————————————————————–
Bydgoszcz, 28.12.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/3/2018

Passio sp. z o.o. aplikuje o środki na dofinansowanie Projektu pn. “Innowacyjny system aplikacji kropli do oczu” w ramach konkursu nr 4 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w związku z tym poszukuje kandydata na stanowisko KONSULTANT DS. TECHNOLOGII.

Więcej informacji

 

Bydgoszcz, 11.01.2019 r.

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7/3/2018

Więcej informacji