Archiwum

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Bydgoszcz, 6.12.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/3/2018

Passio sp. z o.o. będzie aplikować o środki na dofinansowanie Projektu w ramach konkursu nr 4 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w związku z tym poszukuje kandydata na stanowisko GRAFIK.

Więcej informacji

 

Bydgoszcz, 14.12.2018 r.

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/3/2018

Więcej informacji

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Bydgoszcz, 6.12.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/3/2018

Passio sp. z o.o. będzie aplikować o środki na dofinansowanie Projektu w ramach konkursu nr 4 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w związku z tym poszukuje kandydata na stanowisko SPECJALISTA DS. KONSTRUKCJI.

Więcej informacji

 

Bydgoszcz, 14.12.2018 r.

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/3/2018

Więcej informacji

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Bydgoszcz, 6.12.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/3/2018

Passio sp. z o.o. będzie aplikować o środki na dofinansowanie Projektu w ramach konkursu nr 4 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w związku z tym poszukuje kandydata na stanowisko KONSULTANT MEDYCZNY DS. OKULISTYKI.

Więcej informacji

 

Bydgoszcz, 14.12.2018 r.

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/3/2018

Więcej informacji

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Bydgoszcz, 6.12.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/3/2018

Passio sp. z o.o. będzie aplikować o środki na dofinansowanie Projektu w ramach konkursu nr 4 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w związku z tym poszukuje kandydata na stanowisko KONSULTANT DS.TECHNOLOGII.

Więcej informacji

 

Bydgoszcz, 14.12.2018 r.

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/3/2018

Więcej informacji

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Bydgoszcz, 6.12.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/3/2018

Passio sp. z o.o. będzie aplikować o środki na dofinansowanie Projektu w ramach konkursu nr 4 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w związku z tym poszukuje kandydata na stanowisko KIEROWNIK B+R PROJEKTU.

Więcej informacji

 

Bydgoszcz, 14.12.2018 r.

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/3/2018

Więcej informacji

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Bydgoszcz, 22.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2/2018/POIR

Passio sp. z o.o. będzie aplikować o środki na dofinansowanie Projektu w ramach konkursu nr 4 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Szybka Ścieżka dla MŚP), w związku z tym poszukuje kandydata na stanowisko KONSULTANT MERYTORYCZNY.

Więcej informacji

 

Bydgoszcz, 30.11.2018 r.

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2/2018/POIR

Więcej informacji

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Bydgoszcz, 22.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2/2018/POIR

Passio sp. z o.o. będzie aplikować o środki na dofinansowanie Projektu w ramach konkursu nr 4 Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Szybka Ścieżka dla MŚP), w związku z tym poszukuje kandydata na stanowisko KONSULTANT MEDYCZNY DS. DIABETOLOGII

Więcej informacji

 

Bydgoszcz, 30.11.2018 r.

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2/2018/POIR

Więcej informacji

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Bydgoszcz, 22.11.2018 r

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2/2018/POIR

Passio sp. z o.o. będzie aplikować o środki na dofinansowanie Projektu w ramach konkursu nr 4 Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Szybka Ścieżka dla MŚP), w związku z tym poszukuje kandydata na stanowisko KONSULTANT MEDYCZNY DS. KARDIOLOGII

Więcej informacji

 

Bydgoszcz, 30.11.2018 r.

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2/2018/POIR

Więcej informacji

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Bydgoszcz, 22.11.2018 r.

Passio sp. z o.o. ubiegać się będzie o dofinansowanie Projektu w ramach konkursu nr 4/1.1.1/2018 Szybka Ścieżka dla MŚP ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w związku z czym poszukuje osoby na stanowisko KIEROWNIK ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM (ogłoszenie nr 1/2/2018/POIR)

Więcej informacji

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Bydgoszcz, 8.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018

Passio sp. z o.o. będzie aplikować o środki na dofinansowanie Projektu w ramach konkursu nr 4 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w związku z tym poszukuje kandydata na stanowisko KONSULTANT MEDYCZNY.

Więcej informacji

 

Bydgoszcz, 29.10.2018 r.

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2018

Więcej informacji

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Bydgoszcz, 8.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018

Passio sp. z o.o. będzie aplikować o środki na dofinansowanie Projektu w ramach konkursu nr 4 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w związku z tym poszukuje kandydata na stanowisko KONSULTANT MERYTORYCZNY.

Więcej informacji

 

Bydgoszcz, 29.10.2018 r.

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2018

Więcej informacji

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Bydgoszcz, 8.10.2018 r.

Passio sp. z o.o. ubiegać się będzie o dofinansowanie Projektu w ramach konkursu nr 4/1.1.1/2018 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w związku z czym poszukuje osoby na stanowisko KIEROWNIK B+R PROJEKTU.

Więcej informacji