Aktualności

 

Bydgoszcz, 17.04.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/1/2019/1.1.1 POIR

Passio sp. z o.o. będzie aplikować o środki na dofinansowanie Projektu w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu nr 2 Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (2/1.1.1/2019 „Szybka Ścieżka”), w związku z tym poszukuje kandydata na stanowisko KONSULTANT MEDYCZNY DS. OKULISTYKI. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Więcej informacji

 

Bydgoszcz, 26.04.2019 r.

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/1/2019/1.1.1 POIR

Więcej informacji

 ——————————————————————————————————————————–
Bydgoszcz, 17.04.2019 r.

OGŁOSZENIE O PRACĘ

Passio sp. z o.o. będzie aplikować o środki na dofinansowanie Projektu w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu nr 2 Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (2/1.1.1/2019 „Szybka Ścieżka”), w związku z tym poszukuje kandydata na stanowisko KIEROWNIK B+R (ogłoszenie nr 2/1/2019/1.1.1 POIR).

Więcej informacji

——————————————————————————————————————————–

Bydgoszcz, 17.04.2019 r.

OGŁOSZENIE O PRACĘ

Passio sp. z o.o. będzie aplikować o środki na dofinansowanie Projektu w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu nr 2 Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (2/1.1.1/2019 „Szybka Ścieżka”), w związku z tym poszukuje kandydata na stanowisko KIEROWNIK PROJEKTU (ogłoszenie nr 1/1/2019/1.1.1 POIR).

Więcej informacji

——————————————————————————————————————————–
Bydgoszcz, 17.04.2019 r.

OGŁOSZENIE O PRACĘ

Passio sp. z o.o. będzie aplikować o środki na dofinansowanie Projektu w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu nr 2 Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (2/1.1.1/2019 „Szybka Ścieżka”), w związku z tym poszukuje kandydata na stanowisko SPECJALISTA DS. KONSTRUKCJI MECHANICZNYCH (ogłoszenie nr 3/1/2019/1.1.1 POIR).

Więcej informacji

——————————————————————————————————————————–