Badania patentowe

Badanie stanu techniki ma na celu sprawdzenie powtarzalności danego rozwiązania, o którego ochronę wnioskuje dany podmiot. Jest wykonywane na etapie przygotowania opisu patentowego przez rzecznika patentowego lub inną jednostkę, specjalizującą się w tego typu analizach, które mają na celu określenie czy dane rozwiązanie jest nowe i czy ma znamiona wynalazku. Z racji tego, że stan techniki jest częścią opisu patentowego, takie badanie jest konieczne, aby ustalić prawidłowy zakres ochrony oraz ustalić rangę wynalazku.