Co robimy?

Badania patentoweBadanie stanu techniki ma na celu sprawdzenie powtarzalności danego rozwiązania, o którego ochronę wnioskuje dany podmiot. Wykonywane powinno być na etapie przygotowania opisu patentowego najlepiej przez rzecznika patentowego lub inną jednostkę, specjalizującą się w tego typu analizach. Jest to najczęściej poszukiwanie w literaturze patentowej, które ma na celu znalezienie najbliższego stanu techniki, stanowiącego podstawę do oceny, czy dane rozwiązanie jest nowe i czy ma poziom wynalazczy. Jego celem zatem jest znalezienie najbliższych rozwiązań w stosunku do zgłaszanego wynalazku, które w jakikolwiek sposób zostały publicznie ujawnione. Z racji tego, że stan techniki jest częścią opisu patentowego, takie badanie jest konieczne, po to by można było ustalić w sposób prawidłowy zakres żądanej ochrony wynalazku, który zamierzamy zgłosić do ochrony i przede wszystkim by ustalić, czy możemy mówić o nowości w skali światowej.Designed by: