Obszary działania:

Medycyna i farmacja - Medical Devices

Passio - począwszy od 2014 roku - realizuje program współpracy z krajowymi podmiotami z grupy producentów sprzętu medycznego oraz wyrobów medycznych. Jesteśmy dostawcą komponentów mechanicznych i elektromechanicznych oraz optycznych do aparatury endoskopowej.

Współpracujemy na etapie projektowania i produkcji wysokospecjalistycznych przyrządów i narzędzi wykorzystywanych w okulistyce, w szczególności w chirurgii oka.

Od początku także projektujemy i wdrażamy całkowicie nowe wyroby (na potrzeby klienta końcowego) z zakresu inteligentnych przyrządów monitorujących parametry życiowe człowieka dostosowanych do poszczególnych grup wiekowych i określonych rodzajów schorzeń (medical devices).

Realizujemy kilka projektów dla krajowych liderów branży farmaceutycznej.

Od początku 2016 roku prowadzimy własny projekt z zakresu nanoporowatych biometeriałów polimerowych, które mogą być wykorzystywane w systemach kontrolowanego dostarczania leku DDS (Drug Delivery. System).

Na początku 2017 roku planujemy rozpoczęcie działań w kolejnym autonomicznym projekcie dotyczącym wykorzystania fotometrii i radiometrii w procesach zdalnego monitorowania pacjenta w diagnostyce chorób cywilizacyjnych.

W obszar zainteresowań naszego działu R&D wpisuje się także wykorzystanie bakterii i ich specyfiki do wpływania na funkcjonowanie organizmów w relacji jelita-mózg i możliwe implementacje wyników tych badań w produkty otoczenia codziennego człowieka.

Designed by: