Ideowanie

Przedsiębiorstwo Passio sp. z o.o. zajmuje się realizacją zadań zleconych przez klientów oraz prowadzi własne projekty badawczo-wdrożeniowe. Pracujemy dla branży medycznej, farmaceutycznej, elektrotechnicznej, lotniczej i IoT. Realizujemy projekty w systemie od pomysłu na produkt do wprowadzenia produktu na rynek. Prowadzimy działania zgodnie z przyjętą metodologią wychodząc od analizy potrzeb, design thinking, poprzez modelowanie funkcjonalne, projektowanie ostatecznego wyrobu, prototypowanie i testy, produkcję krótkoseryjną, projektowanie procesu produkcji docelowej, zarządzanie łańcuchem dostaw półproduktów, montaż seryjny i dostawę na czas. W ramach organizacji dostaw Passio specjalizuje się w dostawach części i komponentów elektromechanicznych i biomedycznych. W ramach realizowanych projektów firma współpracuje z wyspecjalizowanymi jednostkami naukowymi z Polski i zagranicy.

Przykładowy przebieg projektu (na przykładzie projektu z grupy medical devices)