Innowacje

Większość przychodów inwestujemy w nasz rozwój oparty na innowacyjnym myśleniu.Dostarczamy części i komponenty elektromechaniczne oraz biomedyczne, realizujemy zadania zlecone przez klientów w procesie: od pomysłu, poprzez badana potrzeb, design thinking, modelowanie funkcjonalne, projektowanie ostatecznego wyrobu, prototypowanie i testy, produkcję krótkoseryjną, projektowanie procesu produkcji docelowej, zarządzanie łańcuchem dostaw półproduktów, montaż i dostawę na czas. W ramach realizowanych projektów współpracujemy z wyspecjalizowanymi jednostkami naukowymi z Polski i zagranicy. W Bydgoszczy współpracujemy z naukowcami Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z Katedrą Fizjologii i Toksykologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. W Polsce współdziałamy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Pomorskim Uniwersytetem Medycznym oraz pracownikami Politechniki Warszawskiej.

Grupom naukowców zapewniamy światowej klasy warunki, by zgodnie z naszymi procedurami wyszukiwały interesujących nas rozwiązań, przy okazji zdobywając doświadczenie i podnosząc kwalifikacje.

Designed by: