Inwestorzy

Jesteśmy przedsiębiorstwem całkowicie polskim. Jako Passio sp. z o.o. stanowimy firmę rodzinną i na tej przestrzeni nie zakładamy inwestycji zewnętrznych dostawców kapitału. Niektóre z naszych innowacyjnych pomysłów doczekały się realizacji poprzez stworzone w sposób dedykowany – podmioty, które współdziałają z Passio w ramach Grupy Passio i realizują własne cele rozwojowe. Tam zapraszamy inwestorów zewnętrznych. W ramach programu Passio.In realizujemy projekt PASSIO START & GROW. W ramach tych działań, bazując na naszych ideach i rozwiązaniach tworzymy nowe podmioty które rozwijają poprzez badania i wdrożenia nowe innowacyjne wyroby. PASSIO START & GROW to także projekt wspierania młodych naukowców chcących poza pracą naukowo – dydaktyczną, testować swoje możliwości współpracując w budowaniu i wzrastaniu przedsiębiorstw innowacyjnych. PASSIO START & GROW to miejsce gdzie zapraszamy inwestorów instytucjonalnych do współdziałania w ramach nowych podmiotów.


Aktywna lista podmiotów które oczekują inwestycji kapitałowej:
PASSIO

Designed by: