Inwestorzy

Passio sp. z o.o. jest firmą z Polski i nie przewidujemy w niej inwestycji firm o kapitale zagranicznym. Niektóre z naszych pomysłów są realizowane przez podmioty wchodzące w skład Grupy Passio.

W ramach programu Passio.In realizujemy projekt PASSIO START & GROW. W ramach tych działań, bazując na naszych ideach i rozwiązaniach tworzymy nowe podmioty które rozwijają poprzez badania i wdrożenia nowe innowacyjne wyroby. PASSIO START & GROW to także projekt wspierania młodych naukowców chcących poza pracą naukowo – dydaktyczną, testować swoje możliwości współpracując w budowaniu i wzrastaniu przedsiębiorstw innowacyjnych. PASSIO START & GROW to miejsce gdzie zapraszamy inwestorów instytucjonalnych do współdziałania w ramach nowych podmiotów.