Kultura

 

Passio to wewnętrzna kultura organizacyjna i zasady wewnętrznego działania nie tylko w zakresie realizowanych projektów. To także kultura pracy i podejście do obsługi klienta. Swoje źródło ma w wartościach rodzinnych cenionych przez założycieli Grupy Passio. Jesteśmy z Polski. Nasza działalność od początku związana jest z Bydgoszczą. Stąd są nasi pierwsi dostawcy, tu zaczynaliśmy współpracę z nauką, tu tworzyły się struktury Grupy Passio aktualnie współpracującej z sześcioma ośrodkami naukowymi i mającej kilkudziesięciu dostawców z całej Europy.