Odpowiedzialność

Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko w stosunku do klientów i pracowników. Czujemy odpowiedzialność wobec otaczającego nas środowiska mając na uwadze fakt, że wspólnie tworzymy warunki do ludzkiej egzystencji i rozwoju. Jesteśmy zaangażowani społecznie. Wszystkie nasze dotychczasowe działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu od 2016 roku połączyliśmy w jeden spójny całościowy program – PASSIO.IN

W ramach PASSIO.IN realizujemy projekty w trzech kategoriach:

  • PROJEKT - OPEN MIND FOR PASSIO(N) - oparty o coroczny konkurs dla młodzieży z województwa kujawsko – pomorskiego zainteresowanej rozwojem w jednej z wybranych dziedzin naukowych.

  • PROJEKT - DESIGN WITH PASSIO(N) Coroczny konkurs dla młodych designerów – studentów kierunków wzornictwa i pokrewnych Akademii Sztuk Pięknych.

  • PROJEKT - PASSIO START & GROW to projekt wspierania młodych naukowców chcących poza pracą naukowo – dydaktyczną, testować swoje możliwości współpracując w budowaniu i wzrastaniu przedsiębiorstw innowacyjnych.
  • Więcej informacji na www.passioin.pl    Designed by: