Co robimy?

Projektowanie procesu produkcji

W ramach działań wdrożeniowych - w przypadku projektów w ramach, których wcielamy w życie nowe wyroby - każdorazowo na kilku etapach realizacji projektu projektujemy i modelujemy proces produkcji.Projektowanie procesu produkcji opieramy o posiadane doświadczenie z zakresu zarządzania procesami produkcji oraz doświadczenie w modelowaniu przepływów produkcyjnych oraz technologii, w szczególności związanej z obróbką metali i tworzyw sztucznych oraz montażem ostatecznych komponentów.Designed by: