Projekty Realizowane

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego

Dnia 18.12.2018 r. Passio sp. z o.o. podpisała z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju umowę na dofinansowanie Projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego dedykowanego opracowywaniu preparatów do iniekcji okulistycznych” w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel Projektu: utworzenie w siedzibie Passio Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowego wyposażonego w infrastrukturę pozwalającą na wykonanie prac B+R umożliwiających zaprojektowanie oraz wytworzenie innowacyjnego systemu okulistycznego składającego się ze złożonego implantu doszklistkowego zawierającego dwie substancje aktywne, a także dedykowanego aplikatora umożliwiającego bezpieczne oraz precyzyjne umiejscowienie opracowanego produktu leczniczego w ciele szklistym gałki ocznej pacjenta.

Wartość Projektu: 3.672.594,76 zł

Wartość dofinansowania Projektu: 1.636.717,17 zł

Termin realizacji Projektu: 1.11.2018 r. – 31.10.2019 r.