SPECJALISTA w dziale R&D

 

Przedsiębiorstwo Passio sp. z o.o. zajmuje się realizacją zadań zleconych przez klientów oraz prowadzi własne projekty badawczo-wdrożeniowe. Współpracujemy z klientami z branży medycznej, farmaceutycznej, elektrotechnicznej, lotniczej i IoT. W ramach organizacji dostaw Passio specjalizuje się w dostawach części i komponentów elektromechanicznych i biomedycznych. Realizujemy projekty w systemie od pomysłu na produkt do wprowadzenia produktu na rynek. Pracujemy w oparciu o metodykę Passio Innovation Way. W ramach realizowanych projektów firma współpracuje z wyspecjalizowanymi jednostkami naukowymi z Polski i zagranicy. 

 

TWARDO STĄPAMY PO ZIEMI KREATYWNIE PATRZĄC NA RZECZYWISTOŚĆ. 

Potrzeby ludzkie generują pomysły, a naszą misją jest wcielić je w życie kierując się maksymą: „COKOLWIEK UMYSŁ LUDZKI JEST W STANIE WYMYŚLEĆ I W CO UWIERZYĆ, MOŻE TEŻ OSIĄGNĄĆ” (Napoleon Hill). To wszystko osiągamy dzięki kreatywności i zaangażowaniu naszych pracowników. Dbamy o nich, bo są częścią naszego przedsiębiorstwa, pomagamy w rozwoju i stwarzamy warunki pracy umożliwiając realizację pracy w pozytywnym środowisku. Mamy świadomość, że naprawdę wartościowe rozwiązania kreują naprawdę wartościowi ludzie i to jest nasz podstawowy atut. 

 

Cechy idealnego kandydata: 

 

– wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w branży technicznej lub/i medycznej 

– dobra znajomość języka angielskiego  

– znajomość procesu kreatywnego  

– umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole 

– proaktywna postawa i zaangażowanie w wykonywane zadania 

– nastawienie na realizację celów biznesowych 

– analityczne myślenie 

– umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji 

– umiejętność tworzenia raportów pisemnych  

– skrupulatność i dociekliwość w rozwiązywaniu problemów badawczych 

– dobra organizacja pracy pod presją czasu  

– chęć stałego rozwoju 

 

Co oferujemy:  

– udział w ciekawych projektach z różnych branż 

– możliwość działania w interdyscyplinarnych, dynamicznie rozwijających się zespołach, otwartych na dzielenie się wiedzą  

– wyjątkową kulturę organizacyjną, która ceni różnorodność i otwartość  

– przyjazną przestrzeń biurową zlokalizowaną w Bydgoskim Parku Przemysłowo- Technologicznym  

– atrakcyjne warunki finansowe.  

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres rc@passiogroup.com. Prosimy o zamieszczenie adnotacji na temat zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.