Co robimy?

Weryfikacja ryzyk

Całościowe zarządzanie projektami badawczymi oraz projektami wdrożeniowymi realizujemy w oparciu o metodologię własną, w części bazującą na ogólnie znanych metodologiach zarządzania projektami Prince2. W ramach tych działań każdorazowo opracowujemy strategię zarządzania ryzykiem zawierającą identyfikację, analizę i ocenę poszczególnych ryzyk. Strategia ta opisuje cele zastosowania w projekcie zarządzania ryzykiem, przyjętej procedury, koordynacji związanych z tym czynności, ról i odpowiedzialności, tolerancji ryzyka, jak również narzędzi, technik i wymagań dotyczących raportowania, które użyte będą w projekcie. Stanowi to jeden z fundamentalnych obszarów naszego działania.Designed by: